Wettelijke info

Informatie voor de patiënt

Naam en Voornaam: Dekeyser Stefanie
Bijzondere Beroepstitel: Tandarts, België
RIZIV-nummer: 3/08098/71/001
Ondernemingsnummer: BE 0838.618.448
Rechtsvorm: natuurlijk persoon
Praktijkadres: Tijl Uilenspiegelstraat 26, 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050/33.71.00
Website: www.tandartsdekeyser.be
Op website vermeld e-mailadres: info@tandartsdekeyser.be (enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd 

Naam en Voornaam: Cammaert Floor
Bijzondere Beroepstitel:
Tandarts, België
RIZIV-nummer: 3/14020/66/001
Ondernemingsnummer: BE 0800.286.424.
Rechtsvorm: natuurlijk persoon
Praktijkadres: Tijl Uilenspiegelstraat 26, 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050/33.71.00
Website: www.tandartsdekeyser.be
Op website vermeld e-mailadres: info@tandartsdekeyser.be (enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA, Kunstlaan 39/1, 1040 Brussel
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd 

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel
RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel 
Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen, Koning Albert II-laan 35 bus 38, 1030 Brussel
Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Markiesstraat 1 bus 6A, 1000 Brussel

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.