Wettelijke info

Informatie voor de patiënt

Naam en Voornaam: Dekeyser Stefanie
Bijzondere Beroepstitel: Tandarts
RIZIV-nummer: 3/08098/71/001
Ondernemingsnummer: BE 0838.618.448
Rechtsvorm: natuurlijk persoon
Praktijkadres: Tijl Uilenspiegelstraat 26, 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050/33.71.00
Website: www.tandartsdekeyser.be
Op website vermeld e-mailadres: info@tandartsdekeyser.be (enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd 

Naam en Voornaam: Cammaert Floor
Bijzondere Beroepstitel: Tandarts
RIZIV-nummer: 3/14020/66/001
Ondernemingsnummer: BE 0838.618.448
Rechtsvorm: natuurlijk persoon
Praktijkadres: Tijl Uilenspiegelstraat 26, 8000 Brugge
Telefoonnummer: 050/33.71.00
Website: www.tandartsdekeyser.be
Op website vermeld e-mailadres: info@tandartsdekeyser.be (enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AMMA
Honorariumtransparantie: de tandarts is niet geconventioneerd 

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen 
RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel 
Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) 

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.